ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KRAFHELL ile üstün temizlik anlayışı

1. Temizlik kimyasalları güvenli kullanımı için nelere dikkat edilmelidir ?

Etiketleri üzerinde belirtilmiş olan tehlike sınıflandırılmasına göre, Risk ve Güvenlik uyarılarına uymak. Kimyasallarla direkt olarak temas etmemeye, doğrudan koklamamaya, buharları ve tozları solumamaya dikkat edilmelidir. Özellikle tahriş edici, yakıcı etiketi olan ürünleri kullanırken koruyucu eldiven, gözlük kullanmalıdır. Ürünleri orjinal ambalajında ve kapakları kapalı olarak muhafaza etmek. Yiyecek maddeleri ile bir arada bulundurmamak. Ele yüze göze temas ederse bol su ile yıkamak. Gözle temasından sonra suyla çok iyi yıkamak ve yanma devam ederse doktora başvurmak. Giysilere bulaşırsa hemen duş alınmalıdır. Sulandırma yaparken DAİMA ÖNCE SU alıp üzerine kimyasalı eklemek.

2. pH nedir ve neden önemlidir? Yakıcı, korozif maddeler hangileridir?

pH, kimyasalların (ya da sudaki çözeltilerinin) asitlik alkalilik derecelerini gösteren 0-14 arası bir skaladır. Çözeltilerin içerisinde bulunan Hidrojen iyonunun bir ölçüsüdür. Ürünlerin tehlike ve koroziflik derecesinin bir göstergesidir. Asit maddelerde pH 7 den küçüktür. pH: 0-3 arası kuvvetli asittir ve bu maddeler tahriş edici – yakıcı veya koroziftir. Alkali maddelerde pH 7 den büyüktür. pH: 11-14 arası kuvvetli alkalidir ve bu maddeler tahriş edici – yakıcı veya koroziftir.

3. Etiketlerde kullanılan ürün tehlike işaretleri ve anlamları nelerdir? P ve H ibareleri ne ifade eder?

C : Korozif

Xi : Tahriş edici Çevre için zaralı

F : Yanıcı

T : Toksik

O : Oksitleyici Yakıcı

Xn : Zararlı

H Cümleleri ürünlerin kullanımı ile ilgili insan ve çevre açısından oluşturduğu riskleri anlatır.

P Cümleleri ürünlerin kullanımı ve depolamaları ile ilgili konularda alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar. Her türlü kimyasal maddenin etiketi ve msds’in de ( ürün güvenlik bilgi formlarında) varsa tehlike işareti ile gerekli olan H ve P cümleleri yazılmalıdır.

4. MSDS nedir, nasıl kullanılır?

Material Safety Data Sheet: Ürün Güvenlik Bilgi Formu EU Avrupa formatı Standart olarak 16 maddeden oluşur.

1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

2. Zararlılık tanımlaması

3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi

4. İlk yardım önlemleri

5. Yangınla mücadele önlemleri

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

7. Depolama ve elleçleme

8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel koruma

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

10. Kararlılık ve teplime

11. Toksikolojik bilgiler

12. Ekolojik bilgiler

13. Bertaraf etme bilgileri

14. Taşımacılık bilgisi

15. Mevzuat bilgisi

16. Diğer bilgiler

5. Ürünlerin depolama ve saklanmasında nelere dikkat edilmelidir?

Ürün güvenlik bilgi formunda ve ürün teknik bilgi formları ve etiketlerinde belirtilen koşullarda depolanmalı; kapalı ve orijinal ambalajlarında, güneş ışığından, sıcaktan ve rutubetten koruyarak saklanmalıdır.

6. Organik asitler ve inorganik asitler nelerdir ve nerede kullanılırlar?

Asitler temizlik maddelerinde kireç ve pas çözücü olarak kullanılırlar. Organik asitler daha zayıf asitlerdir, metal yüzeylere korozif etkileri yoktur. İnorganik kuvvetli asitlerdir, daha koroziftirler. Organik asitler: Bazı bitki ve meyvelerin içeriğinde bulunan asit özellikte maddelerdir. En çok kullanılan organik asitler; Sitrik asit, limon asidi, asetik asit, sirke asidi, okzalik asit (pas çözücü), laktik asit: süt asidi İnorganik asitler: Akü asidi: sülfürik asit; Tuz ruhu: Hidroklorik asit (Muriatik asit olarak da bilinir) Kezzap: Nitrik asit, Fosforik asit

7. Yüzey aktif madde ne demektir? Nerede kullanılır?

Yüzey aktif maddeler molekül yapılarında suyu seven (hidrofil) ve suyu iten (hidrofob) kısımları olan kompleks organik moleküllerdir. Polar yapıda olan su molekülleri arasındaki güçlü elektrostatik çekim gücünden kaynaklanan ve küresel yapıda olan su moleküllerinin "yüzey gerilimi”ni düşürerek, suyun yüzeye yayılıp yüzeylerin ve kirin ıslanmasını ve dolayısıyla temizliği sağlarlar. 4 çeşit yüzey aktif madde vardır. Anyon aktif maddeler: temizlik özelliği olan ürünlerde kullanılırlar (Yüzey ve vücut temizliği) Noniyonik aktif maddeler: temizlik özelliği olan ürünlerde kullanılırlar (Yüzey ve vücut temizliği) Katyonik yüzey aktif maddeler; Saç kremi ve çamaşır yumuşatıcılarında kullanılırlar. Amfoterik yüzey aktif maddeler; Hassas ciltler için temizlik ve bakım ürünlerinde kullanılırlar (bebek şampuanları, kozmetikler v.b)

8. Temizlik sonucunu etki eden önemli faktörler nelerdir?

Temizlik sonucunu etki eden 4 temel faktör; 1. Mekanik 2. Sıcaklık 3. Zaman 4. Kimya Bu faktörlerden bir tanesi azalır yada çoğalırsa, temizlik performansının aynı kalabilmesi için diğer faktörler azaltıp çoğaltılarak denge sağlanır. Örneğin mekanik etki düşük ise kimyasal yada zaman faktörü çoğaltılarak temizlik etkisinin aynı kalması sağlanır. Sonuç Ancak bu faktörlerin en iyi ve etkili olarak kullanımını sağlayacak olan kişi yani işin "profesyonel”I sonucu etkileyen en önemli faktördür.

9. “Kompleks yapıcı” madde ne demektir? Ne işe yarar? Hangi maddeler “kompleks yapıcı” olarak kullanılır?

Kompleks yapıcı madde sudaki kireç iyonlarını (özellikle Kalsiyum Magnezyum Karbonat, Bikarbonatları) bağlayarak etkisiz hale getirir. Yüzeyler üzerinde kireç birikimini önler. Deterjan etken maddelerinin sudaki kireçle birleşerek temizlik gücünün azalmasını önlerler. Deterjanlarda kompleks yapıcı madde olarak en sık kullanılan maddeler - STPP : Sodyum Tri Poli Fosfat (inorganik) - Fosfonik Asit ve Fosfonatlar (organik) - EDTA : Etilen Diamin Tetra Asetik Asit (organik) - NTA : Nitrilo Tri Asetat (organik) Biyolojik parçalanabilirlik açısından STPP, EDTA ve NTA özellikle "green” konseptli ürünlerde kullanılmamaktadır. Yerine silikatlar (Zeolit, disilikat vb.), poliakrilatlar vb. maddeler kullanılmaktadır.

10. Bir arada kullanılabilen/kullanılamayan temizlik ürünleri ve kimyasalları nelerdir?

Bir arada kullanılabilen maddeler: Anyon yüzey aktif madde – Noniyonik yüzey aktif madde, Katyonik yüzey aktif madde – Noniyonik yüzey aktif madde, Nötr ( pH 6.5-7.5) maddeler - Alkali maddeler (pH>7), Nötr (pH 6.5-7.5) maddeler - Asit maddeler (pH 7 den büyüktür) Bir arada kullanılamayan maddeler: Katyonik yüzey aktif madde – Anyonik yüzey aktif madde, Asit maddeler (pH 7 den küçüktür) - Alkali maddeler ( pH7 den büyüktür), Oksijenli ağartıcılar - Klorlu ağartıcılar, Asitler – Klorlu maddeler

11. Yıkama ortamında “köpük” ne zaman olmalı ya da olmamalıdır? Neden?

Belli bir seviyenin üzerinde ya da hiç köpük olmaması gereken uygulamalar ve ürünler:

 • Bulaşık makinesi yıkama deterjanı
 • Çamaşır makinesi yıkama deterjanı
 • Temizlik otomatlarında kullanılan ürünler
 • Halı yıkama-sprey ekstraksiyon makine ürünleri Köpük olması gereken uygulama ve ürünler:
 • Elde bulaşık yıkama deterjanlarında
 • Sıvı el yıkama ürünlerinde
 • Vücut ve saç yıkama ürünleri

12. “Biyolojik olarak parçalanabilir” ne demektir? Temizlik kimyasında neden önemlidir?

Organik maddelerin, yüzey aktif maddelerin doğaya karıştıklarında belli bir süre içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanmaları ve yok olmalarıdır.

Temizlik maddeleri bileşiminde kullanılan organik esaslı maddelerin kullanım sonrası doğaya deşarj edildiklerinde sularda ve atık su sistemlerinde belli bir sure içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanabilir olmaları gerekir.

Aktif maddelerin standart OECD test yöntemine göre min. % 80 parçalanmaları gerekir.

13. “Fosfat” nedir? Fosfatın çevreye etkisi nedir?

Deterjanlarda kullanılan Fosfat, STPP, sodyum tripoli fosfattır.

Deterjanların formüllerinde kullanılan bir 'kompleks' yapıcıdır.

Su sertliğini bağlar ve aktif madde ile bir arada temizlik performansını arttırır.

Tüm canlı organizmaların ihtiyacı olan P (fosfor) aynı zamanda bir gübredir.

Sulara karıştığında sudaki yosunların hızla çoğalmalarına neden olur (Ötrifikasyon: Aşırı gübreleme) ve sudaki oksijen azaldığından suda başka canlılar (balıklar) ölür.

Atık suya deşarj edilirken fosfatın belli bir seviye altında olması istenir.

Fosfatın arıtılması yüksek maliyetlidir ve o nedenle fosfatın kullanımı Avrupa'da kısıtlanmakta ve deterjanlarda fosfat kullanımı sınırlandırılmaktadır.

14. “Green” ürün konsepti ile ne anlaşılmaktadır?

Green konsept’li ve "ecolabel” sertifikalı ürünler Fosfat, EDTA, NTA gibi maddeleri içermez.

Özellikle bitkisel kaynaklardan ve yenilenebilen maddelerden elde edilen maddeler kullanılır.

Doğada min. % 90 parçanabilir.

Klor gibi agresif maddeler içermez Tehlikeli maddeler içermezler.

15. Yüzey “korozyonu” nedir, nasıl önlenir?

Yüzey korozyonu yüzeyin kimyasal maddelerle geri dönüşümü olmayacak şekilde bozulmasıdır (asit bir maddenin mermeri bozması)

Kuvvetli bir alkali ya da asit ile metal yüzeyin bozulması (alüminyum ve bakır gibi metallerin korozyonu)

Metal yüzeylerin havadaki oksijen ve nem ile oksitlenerek bozulması (paslanma)

16 . Beyaz çamaşırlar neden sararır?

Suda ya da buharda 0.2 mg/l den daha yüksek oranda demir bulunması

Çamaşırların iyi durulanmaması ve çamaşırda deterjan (alkalite) kalması Yüksek dozajda klorlu ağartıcı kullanılmasından sonra iyi durulanmaması

Kurutma ve silindir ütü sıcaklıklarının çok yüksek olması

17. Çamaşırlarda zamanla ortaya çıkan “sarı lekeler” neden oluşur?

Suda ve buharda yüksek demir olması

Görünmeyen şekerli içecek ya da yağ lekelerinin zamanla okside olarak sararması

18. Çamaşırlar neden “grileşir ya da morarır” ?

Su sertliği çok yüksekse ve deterjan kullanım dozajı yeterli olmazsa sudaki kireç zamanla tekstil üzerinde birikir. Kireç suya geçen kiri absorbe eder ve çamaşırlar yavaş yavaş grileşir.

Aşırı yükleme sonucu yetersiz durulama da grileşme nedenidir.

19. Havlular zamanla neden sertleşir?

Sudaki kirecin yüksek olması ve yetersiz deterjan dozajı nedeni ile havlularda kireç birikimi

Havluların aşırı kuruması ( kurutmadan sonra havlularda doğal olan %7-8 nem kalmalıdır.)

20. Çamaşırlarda kirin fikse olmaması (sabitleşmemesi) için ne yapılmalıdır?

Lekelerin sabitleşmemesi için yıkamaya daima soğuk/ılık su ile başlanmalıdır. Bu mümkün değilse, yıkamadan önce ıslatma/deterjansız ön çalkalama yapılmalıdır.

21. Çamaşırlarda lekeler nasıl çıkarılır?

Lokal olarak leke çıkarıcılar ile spotting (ön işlem) uygulanır ve daha sonra normal şekilde ağartıcılı bir ürün ile yıkanır. Ağartıcı olarak renklilerde ve beyazlarda: oksijen esaslı ağartıcılar, beyazlar için klorlu ağartıcılar kullanılabilir. Ön işlem için leke çıkarıcılar:

 • Boya çözücü: mürekkep, kozmetik lekeleri, meyve sebze lekeleri
 • Tanin çözücü: çay, kahve, şarap vb. lekeler
 • Pas çözücü: pas lekeleri Protein (kan, kakao, süt, yumurta vb.) : Enzim içeren leke çıkarıcılar

22. Tül perdeler nasıl yıkanmalıdır?

Çok düşük sıcaklıkta ; çok yüksek su seviyesinde (durulama seviyesi) ; çok kısa sürede (7 dk.); ve Nötr pH da olan sıvı çamaşır deterjanı ile ve gerekirse sıvı oksijenli ağartıcı ile yıkanır.

Düşük devirde çok kısa sıkılır.

23. Çamaşırların sanitasyonu nasıl sağlanır?

Aktif oksijenle > 70 C de, 10 dk. Yıkama: Dozaj: 200-400 ppm aktif oksijen

Aktif klorla 50-60 C de, 10 dk. Yıkama: Dozaj: 100-200 ppm aktif klor

150-180 C de ütüleme

24. Çamaşırlarda nokta şeklinde delinmeler neden olur?

Çamaşırlar klorlu ağartıcı ile yıkandıktan sonra iyice durulanmazsa daha sonra kurutma ya da ütüde yüksek ısı ile klor kalmış noktalarda delinme olur.

25. Çok kireçli su ile yıkamak çamaşıra zarar verir mi?

Çok kireçli sularla yapılan yıkamalarda çamaşırlar zamanla kireçlenir. Oluşan kireç tabakası tekstili sertleştirir, aynı zamanda kireç kristalleri kullanımda sürtünmeden dolayı tekstil elyafını zamanla yıpratır.

Çok sert sularla yıkamada deterjan dozajı yüksek olmalıdır. Su sertliği 5 den küçük dH olduğunda, deterjan formül kalitesine, içeriğinde kireç tutucu maddenin seviyesine ve etkinliğine bağlı olarak 8-10 g/kg dozaj yeterli iken, sert ve çok sert sularda bu miktar 15-30 g/kg seviyelerine çıkarılmalıdır. Hem daha yüksek maliyete, hem de çok fazla deterjanın yeterli, durulamaması daha başka problemlere neden olacaktır.

Çok sert sularda deterjanla birlikte kireç bağlayıcı yardımcı ürün kullanılmalıdır.

26. Çamaşır deterjanının çok köpürmesi problem midir? Yüksek köpüğün ne gibi olumsuz etkisi vardır?

Otomatik çamaşır yıkama deterjanlarının fazla köpürmesi makineden taşmaya neden olabilir.

Fazla köpük adeta sünger gibi, çamaşırların suyun içinde hareketini önleyerek mekanik etkiyi azaltır ve kirin iyi temizlenmemesine neden olur. Bu nedenle gerektiğinde ürün formülünde bazı köpük düşürücü maddelerle köpük seviyesi kontrol edilir.

Özellikle narin tekstil yıkanırken makineye yüksek su seviyesinde su alındığından ve kullanılan özel narin tekstil yıkama ürünleri daha fazla köpürebildiğinden, makinede çok fazla köpük oluşması durumunda çok az miktarda toz/granül sabun ilavesi ile köpük düşürülebilir.

27. Renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalıdır?

Renkli çamaşırları yıkarken açık ve koyu renkler ayrılmalıdır.

İçeriğinde "boya transfer İnhibitörü” (DTI) olan, özel renkli çamaşır deterjanlarının kullanımı daha uygundur.

Yıkama sıcaklığı maks. 50 C olmalıdır. Kesinlikle klor içerikli ağartıcılar kullanılmamalıdır.

Ağartıcısız, tercihan sıvı, renkli çamaşır deterjanı kullanılmalı, lekeler için sıvı Oksijen esaslı ağartıcılar tercih edilmelidir.

Çok narin ve özellikle renkli çamaşırları yıkarken, çok düşük sıcaklıkta toz deterjanlar tam olarak çözünemediklerinden çamaşırlar üzerinde beyaz kalıntılar bırakabilir. Bu nedenle sıvı deterjan kullanımı daha uygundur.

28. Renkler neden solar?

Yüksek sıcaklıkta yıkama (> 60 C)

Klorlu ağartıcı ile yıkama Alkaliye, yıkamaya ve ağartıcılara dayanıklı olmayan tekstil boyaları ile boyanmış olan tekstil

Aşırı kireçli sularla ve yetersiz deterjanla yıkamalar sonunda kireç birikimi

29. Çamaşırlarda küf lekeleri nasıl oluşur ve nasıl çıkarılır?

Yıkanmış olan çamaşırlar tam olarak kurumadan nemli olarak saklanırsa küf lekeleri oluşabilir.

Beyaz ve klora karşı dayanıklı tekstil boyası ile boyanmış çamaşırlar kapalı olarak ( makinede) klor+ asit( kireç çözücü) ürünle yıkanır ve çok iyi durulanır.

"Klor + Asit” tehlikeli karışımdır. Zehirli klor gazı açığa çıkar. Yalnızca kapalı sistemde uygulanmalıdır.

30. Çamaşırların kötü kokmasının nedenleri?

Çamaşırlar üzerinde zamanla kireç birikimi olursa, kireç kirli sudaki kir ve yağı emer ve bu kir zamanla okside olarak kötü koku oluşur.

İyi durulanmayan çamaşırlarda da zamanla kötü koku oluşur.

Nemli olarak depolanan çamaşırlarda meydana gelen küf kötü kokunun nedeni olabilir.

31. Sentetik çamaşırlarda ütü ile düzelmeyen kırışıklıklar nasıl önlenir?

Sentetik yani kimyasal elyaftan yapılmış tekstil eğer çok yüksek ısıda, çok uzun yıkama programında yıkanır ve çok yüksek devirde uzun süre sıkılırsa, kimyasal elyafın kırılmasından dolayı kırışıklıklar oluşur. Kırışıklıkların oluşmaması için yıkamadan sonra ılık bir durulama yapılır (Break) daha sonra soğuk su ile durulanır.

32. Bulaşıkların dezenfeksiyonu nasıl sağlanır?

Bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklar son durulamada 85-90 C su ile durulanırlar ve bu sıcaklıkta pek çok mikroorganizma ölür.

Ancak durulamadan sonra tekrar mikrobiyel kirlenme olmaması için temiz ellerle basketlerden toplanıp, temiz olarak istiflenmelidir.

Elde yıkanan bulaşıkların dezenfeksiyonu iki şekilde sağlanabilir.

Isı ile: 80-90 C sıcak su içine daldırarak – Kimyasal yolla; Dezenfeksiyon için en sık kullanılan kimyasal klordur. Durulamadan sonra 50-60 ppm klor içeren suda birkaç dk. bekletilir – Çıkarılıp ters olarak havada kurumaya bırakılır.

33. Porselenlerde çay kahve lekeleri nasıl çıkarılır?

Klor içeren sıvı ya da toz bir ürün içersinde 15-20 dk. Daldırılıp bekletilir.

Sünger ya da bezle hafifçe ovma yapılırsa daha hızlı sonuç alınır.

Daha sonra su ile çok iyi durulanır.

34. Camlarda buğulanma olmasının nedeni nedir? Nasıl önlenir? Camlar nasıl yıkanmalıdır?

Düşük kaliteli cam kullanılması Çok düşük sertlikte su ile yıkama yapılması: İdeal olarak su sertliği 5-7 Dh sertlikte olmalıdır.

Suda çok yüksek miktarda tuz olması: Suda tuz ideal olarak 200-400 ppm olmalıdır.

Alkalitesi çok yüksek olan makine deterjanı kullanılması: Camlarda korozyon önleyici silikatları yeteri oranda içeren bulaşık makine deterjanlar kullanılmalıdır.

Çok yüksek sıcaklıkta yıkanması: Camlar 55 C de yıkanmalıdır.

35. Tabaklarda ve servis tepsilerinde meydana gelen beyaz lekeler ve kalıntılar neden kaynaklanır nasıl teşhis edilir, nasıl önlenir ?

Tabaklarda beyaz lekeler: deterjan kalıntısı, kireç ya da nişasta lekesi olabilir.

Deterjan kalıntısı: Fenol Ftalein indikatörü damlatıldığında pembe renk meydana gelir. Nedeni yetersiz durulamadır. Yıkama fıskiyeleri tıkanmış olabilir. Çıkarılıp temizlenmelidir.Yada deterjan dozajı aşırı yüksek olabilir. Dozaj doğru olarak ayarlanmalıdır.

Kireç lekesi: Su sertliğinden kaynaklanır. Beyaz kalıntı üzerine birkaç damla asit damlatıldığında beyaz leke çıkarsa kireçtir. Önlenmesi için yıkamada ve durulamada kullanılan suyun sertliğinin 7 den küçük Dh olması, deterjan ve parlatıcının dozajının yeterli olması önemlidir. Hızlı kuruma için durulama suyu sıcaklığı 80-90 C olmalıdır.

Nişasta lekesi: Su ile ve asitle yıkandığında çıkmayan beyaz lekeler nişasta lekeleri olabilir. Beyaz kalıntıların üzerine birkaç damla iyot ( entürdiyot) damlatılıdığında oluşan mavi renk, kalıntının nişasta olduğunu gösterir. Bulaşıklar ön duşlama yapılmadan yıkanırsa, nişasta kalıntıları sıcak su ile temas edince katılaşır ( pişer) ve yıkama ile çıkmaz. Makinede yeteri kadar mekanik olmazsa ( fıskiyeler tıkalı,su basıncı düşük vb.) nişasta kalıntıları yeteri kadar temizlenmez ve daha sonra durulama suyunun yüksek sıcaklığı ile kurur ve yapışır. Önlenmesi için; Ön duşlama, gerekirse ön ıslatma yapılmalı, su basıncı ve fıskiyeler kontrol edilmelidir.

36. Bulaşık makinesinde köpük neden olur? Önlenmesi neden önemlidir? Nasıl önlenir?

Bulaşık makinesi deterjanlarının bileşiminde köpüğe neden olacak "yüzey aktif maddeler” bulunmaz. Ancak parlatıcı bileşiminde bulunan ve 50-60 C üzerinde köpürmeyen yüzey aktifler düşük sıcaklıkta köpürmeye neden olabilir. Aşağıdaki nedenlerden dolayı köpük oluşabilir:

Yıkama suyu çok kirlendiyse, sudaki yağ ve protein artıkları köpürmeye neden olur. Bu nedenle ön duşlama çok önemlidir. Su belli bir sayıda yıkama sonrası değiştirilmelidir. Yıkama suyu sıcaklığı 50 C den düşük olmamalıdır. Isıtıcılar kontrol edilir.

Ön yıkama ve ön daldırmada elde bulaşık yıkama deterjanı kullanımı: Makineye konmadan önce durulansa bile çok az miktarda kalıntı çok fazla köpürmeye neden olur.

Parlatıcı dozajı çok yüksek olmamalıdır.

37. Yıkanan bulaşıkların ıslak çıkmasının nedeni nedir?

Bulaşıklar ıslak çıkıyorsa;

 • Parlatıcı dozajı yeterli değildir
 • Durulama suyu sıcaklığı düşüktür, 80-90 C olmalıdır.
 • Durulama fıskiyeleri tıkalıdır ve parlatıcı ile yeteri kadar temas sağlanamamaktadır.

38. Çatal bıçak servis takımlarında paslanma olmasının nedenleri nelerdir? Olmaması için ne yapılmalıdır?

Çatal bıçak takımlarında paslanma olması kullanılan çelik kalitesi ile ilgilidir. Ancak paslanma başka nedenlerle de meydana gelir.

Takımlar çok yüksek alkali ve yüksek klor içeren ürünlerle uzun süreli ve özellikle yüksek ısıda temas ederse ve çok uzun süre ıslak kalırsa paslanma olur.

Yiyeceklerin kurumaması için ön duşlama mutlaka yapılmalı, kurumuş yiyecek kalıntılarının çıkarmak için özellikle klorlu ve yüksek alkali ürünlerlerin içinde uzun süre bekletilmemeli, uzun süre teması önlenmelidir.

39. Kuru, temiz ve hijyenik olması için çatal bıçak takımları nasıl yıkanmalıdır?

Ön duşlama yapılmalı, 50-60 C de yıkama, 80-90 C de durulama yapılmalıdır, parlatıcı dozajı yeterli olmalıdır.

En önemlisi makineden çıktıktan sonra bezle tekrar silme yapılmamalıdır.

40. Bardaklarda ve özellikle kahvaltı bulaşıklarında yumurta kokusu nasıl önlenir?

Yumurta kokusunun çıkması için, bulaşıklar ön sıyırma yapıldıktan sonra klorlu ön daldırma ürünü içerisinde 10-15 dk. bekletilir.

Bulaşık makinesi yıkama tankına klorlu ön daldırma ürünü dozajlanır.

41. Makine bulaşık deterjanlarında: katı ya da tablet, granül, jel, sıvı ürünlerin arasında ne gibi farklar vardır, avantajları-dezavantajları nelerdir?

Toz/granül endüstriyel bulaşık yıkama deterjanları genelde yüksek oranda fosfat ve metasilikat içerirler ve ağartıcı, dezenfektan, leke çıkarıcı ve koku giderici olarak etkili olan organik toz klor içerirler.

Düşük dozajlarda bile sert sularda etkilidirler. Sıvı endüstriyel bulaşık yıkama deterjanları daha güçlü yağ ve kir çözücü olan kostik alkali içerirler.

Kireç önleyici olarak fosfat dışında diğer organik kompleks yapıcılar içerirler.

Jel deterjanlar da sıvılarla benzer formüllerde olabilir. Daha çok ev tipi makineler içindir.

Tablet makine deterjanları da toz deterjan formüllerine benzer içeriktelerdir. Daha çok ev tipi makinelerde kullanılırlar ve leke çıkarıcı olarak oksijenli ağartıcı içerirler. Yıkama aktifleri, kireç önleyiciler, ağartıcı, korozyon önleyiciler yanı sıra parlatıcı görevi gören yüzey aktifleri de içerirler. Sıvı deterjanların avantajı otomatik olarak dozaj pompası ile dozajlanabilir olmaları ve suda hızlı bir şekilde karışmalarıdır.

42. Aluminyum, gümüş eşyalar bulaşık makinesinde yıkanır mı? Özel bir ürüne ihtiyaç var mıdır?

Saf gümüş eşyalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak içeriğinde klor olan ürünler uygun değildir.

Alüminyum eşyaların ise makine bulaşık deterjanları yüksek alkali maddeler olduğundan makinede yıkanmaları uygun değildir. Kısa sürede kararır ve korozyona uğrarlar.

Bu gibi eşyaların ve camların yıkanması için yüksek oranda korozyon önleyici içeren özel ürünler kullanılmalıdır.

43. Porselen tabaklarda zamanla oluşan siyah çizikler neden oluşur, nasıl temizlenir?

Çatal bıçak takımları, porselenlerin sır tabakasını zamanla çizer ve siyah çizgiler oluşur.

Bu çiziklerin içine zamanla kir dolar.

Bu metal izlerini çıkarmak için tabaklar özel olarak formüle edilmiş olan "asit” ürünler içinde bekletilir ve durulanır.

Sır tabakası üzerinde desen, amblem varsa bu işlem yapılamaz, desenler bozulur.

44. Yüzey temizlik ve bakım ürünlerinin kullanım oranları ne olmalıdır?

Ürünlerin kullanım yerine, bileşimine ve kir cinsi ve yoğunluğuna göre belirlenmiş olan ve etiketleri üzerinde yer alan kullanım miktarlarına göre suyla sulandırılarak ve bazen de direkt olarak kullanılmalıdır.

Fazla kullanım yüzeylere zarar verebilir ve maliyeti yüksek olur, yüzeylerin görüntüsünü bozabilir.

Az kullanım beklenilen temizlik ve dezenfeksiyonu sağlayamaz.

45. Mermer zeminlere uygulanan kristalize cila uygulamadan önce, “eski” cilayı sökme işlemi yapılmalı mıdır?

Kristalize cila mermer yüzeydeki kalsiyum karbonat ile ürün bileşiminde bulunan Flor arasında ile kimyasal bir reaksiyon ile oluşturulmuştur. Yüzey üzerinde bir tabaka değildir. Bu nedenle polimer/waks esaslı sürme cilalar gibi katman olmadığından "cila sökme”işlemi gerekli değildir.

Ancak zamanla yüzeyde çizikler olmuşsa ve yüzey yıpranmışsa çizikler içine dolan kiri sökmek amaçlı, aynı zamanda güçlü kir çözücü olan "cila sökme”ürünü ile "temel” temizlik yapılabilir.

46. Su bazlı zemin cilaları ”ahşap esaslı” zeminlere uygulanabilir mi?

Waks emülsiyonu içeren emülsiyon cilalar kullanılabilir.

Oluşan waks tabakası daha sonra beyaz ped ve tek diskli cila makinesi ile parlatılabilir.

47. Zeminler polimer-waks esaslı su bazlı cilalar en fazla kaç kat uygulanmalıdır?

İdeal olarak 5-6 kat ( çok kalın olmayan )uygulandıktan sonra cila sökülmelidir.

8-9 kat sonra polimer cila tabakasının sökülmesi çok zorlaşır.

48. Kristalize cila uygulanmış zeminler neden sararır? Nasıl önlenir?

Kristalize cila uyguladıktan sonra dökülen "tel” parçacıkları zeminden kuru pedle toplanmazsa, rutubet etkisi ile sararır.

Uygulamadan sonra "kuru” paspasla toplanmalıdır.

49. Cilalı yüzeylerin paspasla günlük temizliğinden sonra zeminde neden “izler” ve “buğulu” bir görünüm olur? Nasıl önlenir?

Cilalı yüzeylerin günlük olarak temizlik ve bakımında, normal genel temizlik ürünlerinden farklı, cilayı bozmayacak NÖTR ürünler kullanılmalıdır. Bu ürünlerin kullanım oranları % 0.5-1.0 seviyesinden fazla olmamalıdır.

Çabuk kuruması için alkol cinsi solvent içermektedirler.

Ancak kullanılan ürün kadar önemli bir diğer konu, yüzeyde "toz” olmamalıdır. Tozlu yüzey ıslak paspasla silindiğinde, yüzeyde pas pas izleri kalır.

Bu durumda beyaz ped ve cila makinesi ile parlatma yapılması yüzeyin parlaklığını sağlayacaktır.

50. Mermer zeminlerde oluşan “lekeler” nasıl çıkarılır?

Mermer zeminlerde oluşan lekelerin cinsine göre uygunacak ürün seçilir.

Aside karşı hassas olduğundan pas ve kireç lekelerini çıkarmak için gerekli olan 'asit' ürün kullanımı çok kontrollü yapılmalıdır.

Paslı bölgeler çok seyreltilmiş olan ürünle ve çok fazla bekletmeden silinir ve hemen durulanır. Gerekirse tekrarlanır.

Diğer yağ ve her türlü "genel kir” ve lekelerin temizliğinde alkali ve yüzey aktif içeren ürünler uygulanıp, hafif mekanikle çıkarılır ve iyice durulanır.

51. Kristalize cila yaparken bazı mermer zeminler neden daha zor ve daha uzun zamanda parlar?

Mermerin kristal yapısına bağlı olarak, bazı mermerler daha küçük kristalli ve daha serttir ve daha zor parlar.

En kolay parlayan mermerler en yumuşak olanlardır.

52. Armatürlerin lavabo ile birleşme noktalarında zamanla oluşan kireç-kir birikimleri nasıl temizlenir? Nasıl önlenir?

Kireç çözücü ürün uygulanır ve diş fırçası gibi ince bir fırça ile fırçalanır ve durulanır.

Kısa sürede oluşmaması için, özellikle sert suyu olan yerlerde günlük olarak kireç çözücü banyo temizlik ürünü kullanılmalıdır.

Bankonun mermer olması durumunda asit ürün kullanımı tercih edilmemeli ve bu durumda içinde kireç bağlayıcı (kompleks yapıcısı) olan bir günlük temizlik ürünü kullanılmalıdır.

53. Fabrika zeminlerinde sıkça kullanılan “epoksi” zeminler için en iyi temizlik yöntemi ve ürünü nedir?

Epoksi kimyasallara ve mekaniğe karşı dayanıklı olan bir zemindir.

Temizlik otomatları ile zeminin bulunduğu yerdeki kir durumuna göre, nötr yada alkali bir temizlik ürünü ile temizlenir.

54. Duş ve küvetlerde cam duşakabinlerde oluşan “kireç” kalıntıları en iyi nasıl temizlenmelidir?

Cam kimyasallara dayanıklı bir yüzeydir.

Günlük olarak genel temizlik ürünü ile temizlenebilir.

Sert sularda yüzeyde su lekeleri olmaması için asit PH da bir banyo temizlik ürünü ile temizlenmelidir.

55. Duş perdelerinin ve küvetlerin sanitasyonu nasıl yapılmalıdır?

Rutubet ile duşların özellikle köşelerinde ve duş perdelerinde mantar ve küf oluşumu nedeniyle kararmalar meydana gelebilir.

Kararma olmaması için günlük olarak yosun oluşumunu önleyici etkisi olan "sanitizer” ile temizlenmelidir.

Eğer siyahlaşma oluşmuşsa önce "klor” lu bir ürünle mekanik uygulayarak temizlenmeli.

Daha sonra günlük olarak "sanitizer” ile temizlenmelidir.

56. Gıda ile temas eden mutfak ekipmanlarında kullanıma uygun olan dezenfektanlar hangileridir? Nasıl ve ne miktarda kullanılır?

Gıda ile temas eden yüzey ve ekipmanların temizliğinde QAC ( katyon aktif madde: Quaterner Amonyum Bileşiği) esaslı dezenfektanlar ve aktif klor içeren dezenfektanlar kullanılır.

QAC bazlı dezenfektanlar 200-500 ppm kullanılır.

Aktif klor bazlı dezenfektanlar yüzey temizliğinde 50-100 ppm kullanılır.

Bu miktarlar kirliliğin çok yüksek olması durumunda iki misli arttırılabilir. %60 Alkol içeren ürünler yüzey ve ellerin "dezenfeksiyonu” için kullanılır.

57. Dezenfeksiyon etkinliği açısından etil alkol ve IPA ( Iso propyl alkol) arasında bir fark var mıdır ?

Her iki alkol de "alkol bazlı” el ve yüzey dezenfektanlarında kullanılır.

Mikrobiyel etkinlikleri arasında bir fark yoktur.

Kuruma süreleri açısından bir miktar farklıdırlar.

Etil alkol kokusu daha yumuşak, İPA kokusu daha keskindir

58. Devamlı aynı dezenfektanın ve aynı etken maddenin kullanılması mikroorganizmaların direnç kazanmasına neden olur mu?

QAC bazlı dezenfektanlar sürekli kullanıldığında bazı mikroorganizmalar direnç oluşturabilirler.

Bu nedenle haftada bir klorla dezenfeksiyon yapılaması önerilir.

59. Davlumbazlar nasıl temizlenir?

Davlumbazlar ve özellikle donmuş yağların biriktiği oluklar güçlü yağ çözücü ile düzenli olarak silinmeli ve durulanmalıdır.

60. Kararmış ve yanmış kazanlar nasıl temizlenir?

Kararmış ve yanmış kazanlar güçlü yağ çözücü çözeltisi içinde 30-60 dak. kaynatılır.

Çok iyi durulanır.

Kaynatılamayan yüzeyler ısıtılıp, yağ çözücü uygulanır, bir müddet beklenip silinerek durulanır.

61. Kireçlenmiş kahve /çay makineleri nasıl temizlenir?

Su boşaltılır ve iyice durulanır.

Makine içine su alınır, kireç çözücü önerilen miktarda ilave edilir, 10-15 dk. kaynatılır.

Su boşaltılır ve iyice durulanır.

62. Kararmış -sararmış kahve /çay makineleri nasıl temizlenir?

Çay ve kahve makineleri zamanla çay ve kahveden dolayı kararır-sararır.

İçeriğinde aktif klor olan toz ya da sıvı bir ürünle temizlenir.

Su alınır içine yeterli miktarda ürün ilave edilir ( toz ürün çözülmesi için 35-40 C ısıtılır.

Bir müddet beklenir ve gerekirse süngerle ovulur.

Boşaltılır ve durulanır.

BU İŞLEM KESİNLİKLE KİREÇ ÇÖZÜCÜ İLE AYNI ANDA YAPILMAMALIDIR. . 

63. Et, kesme ve doğrama yapılan tezgâhlar ve makineler nasıl temizlenmelidir?

Makine parçalarına ayrılır ve tezgahların ve makinenin kaba kiri temizlenir.

Tercihan QAC bazlı sanitizer çözeltisi ile silinir ve 15-20 dk. bekletilir.

Durulanır , havada kurumaya bırakılır

64. Et, kesme ve doğrama yapılan tezgâhlar ve makineler nasıl temizlenmelidir?

Makine parçalarına ayrılır ve tezgahların ve makinenin kaba kiri temizlenir.

Tercihan QAC bazlı sanitizer çözeltisi ile silinir ve 15-20 dk. bekletilir.

Durulanır , havada kurumaya bırakılır.

65. Pişmeden yenen sebze ve meyveler güvenli duruma nasıl getirilir?

Yeşil salata, maydanoz, dereotu vb. çiğ yenen sebzelerin kaba kiri akıtılır.

İçinde, 50-100 ppm aktif klor bulunan dezenfeksiyon çözeltisi içinde 15-20 dk. bekletilir.

Tekrar çapraz kirlenmeye neden olmamak için, durulandıktan sonra içine konacağı kaplar ve doğrama bıçakları dezenfektan çözeltisi ile dezenfekte edilmiş olmalıdır.

66. Halıların trafik alanlarında hızlı kirlenmesi nasıl önlenir?

Trafik alanlarında halıların daha hızlı kirlenmesini en aza indirmek için girişlere, asansör çıkışlarına, koruyucu ve toz-rutubet emici paspaslar konması önleyici olur.

67. Halılarda “leke” çıkarma işlemi yapıldıktan bir müddet sonra leke neden tekrar ortaya çıkar?

Leke silindiğinde uygulanan temizlik ya da leke ürünü ile çözülen "kir” bir müddet sonra yukarı doğru tekrar hareket edebilir.

Bunu önlemek için leke merkeze doğru toplanarak iyice emdirilip alınmalı, iyice durulanmalı ve "spray-ekstraksiyonu” ile mümkün olduğunca dipten çekilmelidir.

68. Halılarda lokal lekeler en iyi nasıl çıkarılır?

Leke yeni oluşmuşsa taze iken emici bir beze ile iyice emdirilmelidir.

Daha sonra halının görünmeyen bir kısmında denemiş olan leke çıkarıcı ile iyice ıslatılmalı ve bir müddet beklenmelidir.

Bezle merkeze doğru toplayarak bezin temiz kısmını çevirerek iyice emdirilerek temizlenir.

Gerekirse ürün tekrar uygulanır ve işlem tekrarlanır.

En son olarak suyla çok iyi durulanır.

Halının tüyleri kabartılarak düzeltilir.

69. Halılardan “mum” lekesi nasıl çıkarılır?

Mum dökülmüş olan kısım üzerine emici kâğıt konur.

Üzerine ütü ile sıcaklık uygulanır.

Eriyen mumu emen kâğıt değiştirilerek tamamı eriyene kadar işleme devam edilir.

Ve kalan yağlı leke üzerine yağ çözücü leke ürünü ya da halı şampuanı uygulanarak temizlenir ve en son olarak durulanır.

70. Halılar bazen neden kötü koku oluşturur? Nasıl giderilir?

Halılar üzerine dökülen yağ vb. kirler uzun süre kalırsa zamanla okside olarak kötü kokar.

Organik maddelerden oluşan kir üzerinde mikroorganizmalar çoğalır ve koku yapar.

Evcil hayvanlar tarafından kirletilirse koku oluşur.

Koku oluşmaması için halılar düzenli olarak temizlenmelidir.

Kokuyu önlemek için özellikle evcil hayvan olduğunda, içinde dezenfeksiyon etkisi olan tekstile zarar vermeyen hijyenik temizleyiciler kullanılmalıdır.

71. Halıların dezenfeksiyonu ve kötü kokuların giderilmesi için için hangi dezenfektan etken maddeler uygundur?

İçeriğinde QAC katyon aktif esaslı dezenfektan olan ürünler.

İçeriğinde aktif oksijen bulunan ürünler.

Halı yıkama makinesi içine ”koku giderici” etkisi olan deodorizer ürünler.

Klor çok iyi bir dezenfektan ve koku giderici olmakla beraber, halı için kesinlikle kullanılmamalıdır. Halının rengini bozar, elyafı tahrip eder.

72. Halıların tekrar hızlı kirlenmesi nasıl önlenir?

Halıların temizlendikten sonra hızla tekrar kirlenmesini önlemek için yapılması gerekenler:

 • Halıları ıslak yöntemle temizledikten sonra iyice kuruyana kadar trafiğe kapatmak
 • Kuruduğu zaman "kristalize” olan, kuru köpüklü,özel halı şampuanları ile yıkamak veya silmek
 • Yoğun trafik alanlarını paspaslarla korumak

73. Halı yıkama makinesi su tankında neden fazla köpük oluşur? Nasıl önlenir?

Halı temizliğinde daha önce köpüren bir halı deterjanı kullanıldıysa ve iyice durulanmadıysa

Makinede köpüren bir ürün kullanıldıysa

Eğer köpük oluştuysa, motora zarar vermemesi için makine pis su tankına yada hortumdan dökerek köpük kesici ile köpük giderilmelidir.